Zwiedzanie

Jaskinia jest czynna codziennie od 21. kwietnia do 7. października w godzinach od 10.00 

  • do 17.00 (kwiecień-wrzesień, ostatnie wejście),
  • do 16.00 (październik).

UWAGA! Wejścia o pełnych godzinach. Nie rezerwujemy godzin wejścia do jaskini.

Opłata ulgowa przysługuje:

  • dzieci i młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia
  • opiekunowie grup (1 na 10 uczestników)
  • emeryci i renciści (za okazaniem stosownej legitymacji uprawniającej do zniżki)
  • pracownicy parków narodowych (z rodzinami) oraz pracownicy PGL LP (z rodzinami) za okazaniem stosownej legitymacji służbowej

Cennik na rok 2018

bilet normalny 8 zł
bilet ulgowy 5 zł

Informacje dodatkowe:

  • Jaskinie Ciemna udostępniona jest dla turystów jednak można ją zwiedzać wyłącznie w grupach z dyżurującym Przewodnikiem Ojcowskiego Parku Narodowego będącym cały czas przy kasie biletowej w trakcie jej otwarcia.
  • Jaskinia nie jest oświetlona elektrycznie. Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem za pomocą świeczek.
  • Bilety do nabycia tylko w kasie jaskini, przewodnik dyżurny nie sprzedaje biletów (kasa znajduje się przy szlaku zielonym w dolinie Prądnika u podnóża Góry Koronnej, 400 metrów przed jaskinią.
  • Jaskinia łatwa do zwiedzania.

Więcej informacji o Jaskinia Ciemnej równie na stronie http://www.ojcow.pl

Reklamy