Zwiedzanie

Jaskinia jest czynna codziennie od 23. kwietnia do 6. października w godzinach od 10.00 

 • do 17.00 (kwiecień-wrzesień, ostatnie wejście),
 • do 16.00 (październik).

UWAGA! Wejścia co pół godziny. Nie rezerwujemy godzin wejścia do jaskini.

Opłata ulgowa przysługuje:

 • dzieci i młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia
 • opiekunowie grup (1 na 10 uczestników)
 • emeryci i renciści (za okazaniem stosownej legitymacji uprawniającej do zniżki)
 • pracownicy parków narodowych (z rodzinami) oraz pracownicy Parków Krajobrazowych i PGL LP za okazaniem stosownej legitymacji służbowej
 • osoby z Kartą Dużej Rodziny

Cennik na rok 2019

bilet normalny 9 zł
bilet ulgowy 5 zł

Informacje dodatkowe:

 • Jaskinie Ciemna udostępniona jest dla turystów jednak można ją zwiedzać wyłącznie w grupach z dyżurującym Przewodnikiem Ojcowskiego Parku Narodowego będącym cały czas przy kasie biletowej w trakcie jej otwarcia.
 • Jaskinia nie jest oświetlona elektrycznie. Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem za pomocą świeczek.
 • Bilety do nabycia tylko w kasie jaskini, przewodnik dyżurny nie sprzedaje biletów (kasa znajduje się przy szlaku zielonym w dolinie Prądnika u podnóża Góry Koronnej, 400 metrów przed jaskinią.
 • Jaskinia łatwa do zwiedzania.

Więcej informacji o Jaskinia Ciemnej równie na stronie Jaskinia Ciemna w Ojcowie.