Design a site like this with WordPress.com
Rozpocznij

Zwiedzanie

Zwiedzanie Jaskini Ciemnej w  2023 roku

Będzie czynna codziennie od 22 kwietnia 2022 (sobota) do 14 września (czwartek) w godz. 9.00 do 16.00 .

UWAGA! Podana godzina zamknięcia jest jednocześnie godziną ostatniego wejścia. Wejścia o pełnej godzinie – w przypadku pandemii zgodnie z odrębnymi regulacjami dostosowanymi do reżimu sanitarno-epidemiologicznego.

Wycieczki zorganizowane/grupowe: +48 12 6813692 (Ojcow.pl)

Opłata ulgowa przysługuje:

  • dzieci > 3 lat, dzieci i młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia
  • opiekunowie grup (1 na 10 uczestników)
  • emeryci, renciści, inwalidzi (za okazaniem stosownej legitymacji uprawniającej do zniżki)
  • rodziny pracowników parków narodowych oraz pracownicy Parków Krajobrazowych i PGL LP za okazaniem stosownej legitymacji służbowej
  • osoby z Kartą Dużej Rodziny

Cennik na rok 2023

bilet normalny 20 zł
bilet ulgowy 10 zł

Informacje dodatkowe:

  • Jaskinie Ciemna udostępniona jest dla turystów jednak można ją zwiedzać wyłącznie w grupach z dyżurującym Przewodnikiem Ojcowskiego Parku Narodowego będącym cały czas przy kasie biletowej w trakcie jej otwarcia.
  • Jaskinia nie jest oświetlona elektrycznie. Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem za pomocą świeczek.
  • Bilety do nabycia tylko w kasie jaskini, przewodnik dyżurny nie sprzedaje biletów (kasa znajduje się przy szlaku zielonym w dolinie Prądnika u podnóża Góry Koronnej, 400 metrów przed jaskinią.
  • Jaskinia łatwa do zwiedzania.

Więcej informacji o Jaskinia Ciemnej równie na stronie Jaskinia Ciemna w Ojcowie.

Zamów Wycieczkę Szkolną ze Zwiedzaniem Jaskini Ciemnej! Sprawdź ofertę na http://www.ojcow.pl lub zadzwoń +48 12 6813692

Reklama
%d blogerów lubi to: